កង់ពេជ្រនិងស៊ី។ អេស។ អិលសម្រាប់កាត់ម៉ាស៊ីនកិនកាបូន